HULP BIJ INLOGGEN

Geen mail ontvangen ?

– 1. Dan is de mail in de SPAM terecht gekomen of 2. U heeft een verkeerd mailadres ingevuld.
– Bij 1. Zoek mail in SPAM box en gebruik die mail om naar uw medewerker te zenden.
– Bij 2. Maak nieuw account aan en gebruik het goede e-mail adres.

Indien u niet kunt inloggen of het examensysteem werkt niet naar behoren ?

– Uw computer of laptop loopt vast.
– Er is een internet storing.
– Ruim uw cookies op van uw internet browser.
– Uw browser werkt niet (Google Chrome, Internet Explorer). Met name Internet Explorer kan problemen opleveren.
   Klik op deze link voor meer informatie over de veroudering van IE.
– De provider van het systeem werkt niet.

Wij hebben de software zo getest, dat het onwaarschijnlijk is dat onze software storingen geeft.

Komt u er niet uit? Wij zijn nagenoeg altijd bereikbaar!

Mail naar info@novanorm.nl of bel naar 0497-535836

Call Now Button